Logic System International
 LSI PROMO d.o.o.
Tišinska ulica 23
9000 Murska Sobota

Tel: + 386 (0)5 90 85118
       + 386 (0)5 90 85119
Mobitel: +386 (0)51 698 001

E-mail:
info@lsi-promo.com 
  Storitve  
  Zastopništvo  
  Bazeni Family 2000  
  Marlenka  
  Hiša vodnih postelj  
  Galerija Aquila  
  Hiša Tisočerih zgodb - Gostilna Aquila  
  Pub Petelin  
  Klečalniki Nubes  
  Vodne postelje Aqualine - Hiša vodnih postelj  
  Reference  
  O nas  
  Galerija slik  
  Povpraševanje  
  Posredovanje kreditov  
 
 
Galerija Aquila

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Logotip Galerija Aquila                                                       

 

Galerija Aquila je nastala pod okriljem skupine LSI Promo d.o.o. Nahaja se na Mariborskem Lentu. Natančnjeje na Dravski ulici 3, 2000 Maribor. V Aquili se bodo vsaki torek v mesecu predstavili različni umetniki iz različnih področij ustvarjanja.

 

Galerija Aquila pripravljamed 22.10. in 22.12.2013 Javni natečaj za kulturne projekte in turistične spominke v Mariboru.


 
   LSI PROMO d.o.o.                                                                                                            E: info@lsi-promo.com
Kocljeva ulica 16, 9000 Murska Sobota                                                                                Datum: 19. 10. 2013
   
 
Zadeva: Javni natečaj za kulturne projekte in turistične spominke v Mariboru
1.   Ime in sedež razpisovalca
LSI PROMO d.o.o., Kocljeva ulica 16, 9000 Murska Sobota
 
2.       Podlaga
Galerija Aquila (Dravska ulica 3, 2000 Maribor) objavlja pod okriljem podjetja LSI PROMO d.o.o. javni natečaj za kulturne projekte in turistične spominke mesta Maribor ter celotega Podravja.
 
3.       Cilj natečaja
Pridobitev kvalitetnih in estetsko privlačnih spominkov/del, ki bodo v prihodnje predstavljali uspešen projekt mesta Maribor.
 
4.       Pogoji za prijavo
Na natečaju lahko sodelujejo fizične in pravne osebe z izdelki, ki izvirno ter prepoznavno predstavljajo mesto Maribor:
- kulturno in naravno dediščino
- turistično dejavnost
- motivi povezani s sedanjim ali preteklim dogajanjem
- drugi motivi, ki predstavljajo podravsko regijo in njeno identiteto.
 
Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi (5) deli oziroma spominki.
 
Vsakemu izdelku mora avtor priložiti naslednje podatke (OBRAZEC 1):
- ime in priimek avtorja,
- kontaktni podatki (naslov, telefonska števila),
- kratka predstavitev in ime izdelka.
 
5.       Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija s področja umetnosti, turizma in kulture bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:
-  ustreznost in izvirnost,
- likovno-estetska vrednost,
-  dediščinska vrednost,
-  promocijska vrednost,
- cena izdelka in možnost trženja,
- sporočilnost.
 
Ocenjevanje prijavljenih del / spominkov bo anonimno. Najboljši izdelki za projekt mesta Maribor se določijo z glasovanjem treh članov komisije. Komisija izmed prejetih izdelkov izbere deset (10) najboljših, katerim bo omogočena promocija in prodaja v galeriji Aquila. Prvi trije (3) izdelki prejmejo denarno nagrado.
Prva denarna nagrada je 300 €, druga denarna nagrada je 200 € in tretja denarna nagrada je 100 €. Vsi trije nagrajenci zraven še prejmejo nočitev z večerjo in zajtrkom na vodni postelji v Hiši vodnih postelj Mlajtinci.
 
V kolikor prejeti izdelki ne bodo ustrezali zahtevanim kriterijem ima komisija pravico, da ne podeli nagrade.
 
6.       Način oddaje
Interesenti naj svoja dela/spominke z obrazcem (OBRAZEC 1) prinesejo v galerijo Aquila, Dravska ulica 3, Maribor. Prav tako nam OBRAZEC 1 posredujte na naš E: info@lsi-promo.com.
Izdelki se bodo sprejemali vsak dan do 20.12.2013 od 10. do 22. ure v galeriji Aquila.
 
7.       Avtorske pravice
Pošiljatelji izdelkov z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavljajo avtentičnost in avtorstvo poslanih izdelkov. Avtorji se s trenutkom oddaje izdelka na natečaj odrekajo materialnim avtorskim pravicam v odnosu do galerije Aquila.
 
Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja objavo brez obrazložitve prepreči.
 
8.       Razglasitev zmagovalca
Razglasitev zmagovalcev bo 23.12.2013 ob 18. uri pred galerijo Aquila.
 
9.       Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem lahko zainteresirani pridobijo na naslovu info@lsi-promo.com.
 
 

 

 
Storitve | Zastopništvo | Reference | O nas | Galerija slik | Povpraševanje